Factoren die de goudprijs bepalen

Investeren in goud en de verschillende goudprijzen met elkaar vergelijken is iets heel anders dan verzekeringen, zoals autoverzekeringen, vergelijken. Met autoverzekeringen vergelijken komen premiebedragen naar voren die relatief standaard zijn. Goudprijzen daarentegen, kunnen behoorlijk fluctueren. Hoe komt het dat de goudprijs het ene moment laag is, terwijl het een ander moment recordhoogtes bereikt? Dit hangt van enkele factoren af.

Goudkoers

De prijs van goud wordt ook wel de goudkoers genoemd. De goudkoers vertegenwoordigt een bepaalde prijs waartegen goud wordt aangekocht en wordt verkocht. De goudprijs wordt uitgedrukt in Amerikaanse dollars en in de Amerikaanse gewichtseenheid 'troy ounce'. Troy ounce omgezet naar de Nederlandse gewichtseenheid is 31,103 gram. Veel gouden munten bevatten ook exact 1 troy ounce goud. Zoals wel eens wordt gedacht, is er niet ëën bepaalde goudkoers. De Kitco-koers bijvoorbeeld, is een goudkoers die voor iedereen live te volgen is. De koers wordt in zowel dollars als euro's aangegeven en wordt voortdurend aangepast. De Reuters koers is een koers die enkel voor toonaangevende bedrijven zichtbaar is. Deze koers wordt door de grootste banken en goudsmelterijen gehanteerd. Tenslotte is er nog de London Gold Fixing. Deze koers wordt tweemaal per dag aangepast en de koers wordt bepaald door een vijftal Europese banken.

Vraag en aanbod

De belangrijkste factor die de goudprijs beïnvloedt is de vraag naar en het aanbod van goud. Hoe meer vraag er is naar goud, des te hoger zal de goudprijs worden. De vraag wordt beïnvloed door banken en beleggers. Als onder deze partijen veel vraag is, zal de prijs automatisch stijgen. Wanneer er juist veel aanbod van goud op de markt komt, zal de goudprijs dalen. Het aanbod wordt voornamelijk beïnvloed door de hoeveelheden bestaand goud die er op de markt komt en of er nieuwe goudontdekkingen worden gedaan. Deze laatste factor wordt steeds minder belangrijk. Er worden namelijk veel minder nieuwe goudvoorraden gevonden. Daarnaast is het delven en produceren van goud een duur en langdurig proces.

Economie

Essentieel voor de vraag naar goud is de economische situatie. Het is gebruikelijk dat mensen hun toevlucht in goud zoeken als de economische situatie verslechtert. Goud behoudt namelijk altijd een bepaalde betrouwbare waarde. In economisch slechte tijden is er dus veel vraag naar goud en zal de goudprijs juist stijgen. Ditzelfde effect is ook te zien als er politieke onrust is. Tegenover politieke onrust staat juist de stabiele factor van goud. Tijdens politieke onrust zal er veel meer vraag zijn naar goud.

Koers van de dollar

Omdat de goudkoers altijd in dollars wordt uitgedrukt, heeft de waarde van de dollar ook invloed op de waarde van goud. De prijs in euro's voor goud zal juist dalen als de doller een sterke koersstijging vertoont.

Overheidsbeslissingen

Bepaalde overheidsbeslissingen kunnen grote invloed uitoefenen op de goudkoers. Bijvoorbeeld de btw. Momenteel geldt dat er in de Europese Unie geen btw over goud wordt berekend, op enkele uitzonderingen na. Het is voor te stellen dat als de Europese Unie zou besluiten om toch btw te heffen, dit grote invloed heeft op de goudkoers.